Mesafeli Satış Sözleşmesi

SUPERMARKETKIBRIS.COM MESAFELİ TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR


1.1. (SATICI) SUPERMARKETKIBRIS.COM: 


Ünvanı : NAZAR NAZAROV (AAZİ MARKET)


Adres :  Avrasya premium, Şht. Fehmi Ercan Sk, KKTC / GİRNE


Telefon : +90 533 857 77 83


1.2. ALICI:


Adı soyadı : ……………………………………


Firma Adı : ……………………………………


Adresi :……………………………………


Telefon: …………………………………… / Email: ……………………………………


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN SUPERMARKETKIBRIS.COM’a ait www.SUPERMARKETKIBRIS.COM internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yapacağı ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Bu belge yukarıda zikredilen taraflar arasında, SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın hizmetlerine erişim için online olarak üyeleri onayına sunduğu sözleşme yerine geçmek üzere akdedilmiştir. SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın sipariş için sunması sebebi ile ALICI tarafından online olarak aksi metinler onaylansa dahi taraflar arasında işbu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.


2.2. İşbu Sözleşme’de açıkça zikredilen hak ve yükümlülüklerin mahiyeti ve/veya atıf yapılan mevzuat hükümleri Tüketici mevzuatına dahil olsa dahi taraflar, tacir olduklarından bahisle bu hususların işbu sözleşme tahtında uygulanmayacağı iddiasında bulunamaz. Bu hususlar dışında taraflar, ticari alım satımlarda geçerli olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve burada sayılmayan genel hükümlere tabi olup, tüketicinin korunması hakkındaki kanun taraflar tacir ve esnaf olduklarından, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.


3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER


3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.


3.2. ÜRÜN BİLGİLERİ :
Ürün Adı KDV Hariç Birim Fiyat KDV Hariç Toplam Tutar KDV Oranı


.....


..... ..... .....


SATIŞ BEDELİ : ……………………………………


KARGO BEDELİ : ……………………………………


4. TESLİM YERİ VE ZAMANI


4.1. Teslimat Bilgileri :


Teslimat Adresi:


Teslim Edilecek Kişi:


Fatura Adresi :


4.2. ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen ürünler, ödemenin tamamlanmasından sonra ALICI’NIN yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin bir süre sayılmamakla birlikte 1 iş günü içerisinde ancak İstanbul dışı veya istisnai hallerde 7 iş gününe kadar teslim edilecektir. Siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması durumunda SUPERMARKETKIBRIS.COM, durumu 1(bir) iş günü içerisinde ALICI’ya bildirir. Ayrıca SUPERMARKETKIBRIS.COM varsa ilgili ürünün muadili hakkında ALICI’ya bilgi verir. Bu halde taraflar, siparişi iptal etmekte serbesttir. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’NIN teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden SUPERMARKETKIBRIS.COM sorumlu tutulamaz.


4.3. SUPERMARKETKIBRIS.COM, ALICI’NIN vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla ve kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’NIN vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat işbu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması ve teslimatın yapılmamış olması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’NIN işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.


5. ÖDEME


5.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak SUPERMARKETKIBRIS.COM hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabileceği gibi, havale/EFT ve kapıda nakit ödeme yöntemiyle de yapabilir.


5.2. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde SUPERMARKETKIBRIS.COM, ALICI tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin kendi hesabına geçmesi ile birlikte ilgili siparişi 2 iş günü içinde işleme alır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerden SUPERMARKETKIBRIS.COM sorumlu tutulamaz.


5.3. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca SUPERMARKETKIBRIS.COM’a ödemek zorundadır. SUPERMARKETKIBRIS.COM, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.6. MADDE 7: AYIPLI ve EKSİK MALLARDA UYGULANACAK USUL


6.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp ve eksiklik kontrolü yapmakla mükelefftir.


6.2. ALICI, Teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu SUPERMARKETKIBRIS.COM’ a ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.


6.3. ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal SUPERMARKETKIBRIS.COM’a ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.


6.4. ALICI, Ayıp ihbarı ile birlikte Siparişlerim alanından iade işlemlerini başlatarak ” ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak SUPERMARKETKIBRIS.COM’a göndermekle mükelleftir.


6.5. SUPERMARKETKIBRIS.COM, Usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’nın beyanlarında haklı olduğunun anlaşılması halinde ayıplı ürünü değiştirerek ALICI’ya tüm masrafları karşılamak üzere, yeni ürünü teslim eder veya ayıplı ürünün bedelini iade eder.


6.6. ALICI’nın, İade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması ya da benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde SUPERMARKETKIBRIS.COM ürün bedelini ALICI’ya faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder. Bu durumda ALICI iade faturası kesmek ve SUPERMARKETKIBRIS.COM’a ulaştırmak zorundadır.


6.7. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden SUPERMARKETKIBRIS.COM sorumlu tutulamaz.


EFT/Havale ödemesi ile yapılan alışverişe ait para iadesi web sitesi üzerinden iade /iptal talebi başlatıldığında ALICI tarafından sisteme girilen IBAN’a yapılır. IBAN’ın tam ve eksiksiz olması ALICI’nın sorumluluğundadır.


6.8. Ürün/Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE SUPERMARKETKIBRIS.COM İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.


6.9. ALICI, Satın almış olduğu ürünün kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta SUPERMARKETKIBRIS.COM’ı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.


7. GİZLİLİK


7.1. SUPERMARKETKIBRIS.COM tarafından ALICI’ya üyelik sırasında sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin SUPERMARKETKIBRIS.COM tarafından saklanması’ seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler SUPERMARKETKIBRIS.COM tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, SUPERMARKETKIBRIS.COM tarafından gizli tutulacaktır.


7.2. ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur, SUPERMARKETKIBRIS.COM herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


7.3. TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.


7.4. ALICI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla SUPERMARKETKIBRIS.COM’a ait www.SUPERMARKETKIBRIS.COM adresli internet sitesinde yer alan gizlilik sözleşmesini ve KVKK dokümanlarını ve KVKK bilgilendirmesini okumuş ve kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. MÜCBİR NEDENLER


8.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma, lojistik, ulaşım ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler/ürün bedellerinin sistem hatası nedeniyle gerçek fiyatından farklı görünmesi ve benzeri gibi nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda SUPERMARKETKIBRIS.COM İşbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.


8.2. Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.


9. SÖZLEŞMENİN FESHİ


9.1. SUPERMARKETKIBRIS.COM, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SUPERMARKETKIBRIS.COM, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ ya aynı ödeme yöntemi yoluyla iade edecektir.


9.2. Sözleşmenin ALICI’NIN kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’YA aittir.


9.3. ALICI, SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın İş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Bildirime rağmen SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ALICI İşbu sözleşmeyi fesih ederek ürün teslim edilmiş ise ürünü iade ederek, iade faturası kesmek şartıyla ödenen bedelin iadesini isteyebilir. SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf SUPERMARKETKIBRIS.COM’a aittir.


9.4. ALICI tarafından ödeme yükümlülüğü tam ve eksiksiz gereği gibi yerine getirilmemişse SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın işbu sözleşmeyi fesih ve malın tesliminden kaçınma hakkı mahfuzdur.


10. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ


İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla, sms veya telefon ile arama olarak yapılacaktır. TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K md. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI ve SUPERMARKETKIBRIS.COM gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


11. MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME


TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda GİRNE KAZA MAHKEMESİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ederler.


İşbu sözleşme ALICI’NIN ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.


SATICI: NAZAR NAZAROV (AAZİ MARKET)


ALICI: ........................................


Tarih: ........................................


Aşağıdaki hususlar yalnızca tacir olarak sayılamayacak olanlar ve evde nihai kullanım olmak üzere yalnızca tüketici (tacir, şahıs şirketi dahil ticari vasfı) olanlar için geçerlidir:


Tüketici Cayma Hakkı ve iade prosedürü:


1. Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat olmak üzere başta mesafeli sözleşmeler yönetmeliği taraflar arasında uygulanacağından ilgili mevzuatlarda düzenlenen hükümler taraflar arasında yürürlükte olacaktır. Bu çerçevede nadir olarak Tüketici tarafından alım gerçekleşirse bu halde;


2. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.


3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin işbu sözleşmenin kurulması ile bilgilendirilmiş olup, işbu sözleşme bilgilendirme belgesidir.


4. Cayma hakkı süresi, malı teslim aldığı/teslim aldı kabul edildiği gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


5. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için SUPERMARKETKIBRIS.COM internet sitesi üzerinden formun doldurulması VE belirtilen iade koşullarının (işbu sözleşmenin 6. Maddesinde sayılan) sağlanması gerekmekte olup, formun ve iade edilecek ürünlerin SUPERMARKETKIBRIS.COM’a SUPERMARKETKIBRIS.COM OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş Tavşanlı Mah. D100 Karayolu Cad. no:52 Gebze/Kocaeli adresine ulaşmasından sonra mail yoluyla veya sesli iletişim yollarıyla cayma talebi veya iade talepleri için dönüş yapacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.


6. Cayma hakkının veya iade talebinin kullanımında, SUPERMARKETKIBRIS.COM’ın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.


8. Cayma hakkının istisnaları


Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:


8.1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


8.2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


8.3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


8.4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


8.5. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


8.6. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.


YETKİLİ MERCİLER:


İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Loading