Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sözleşmenin Tarafları:


İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);


a) Supermarketkibris.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama üzerinden faaliyette bulunan Avrasya premium, Şht. Fehmi Ercan Sk, KKTC / GİRNE adresinde mukim AAZİ MARKET (bundan böyle sözleşme içerisinde "Supermarketkibris.com" olarak kısaltılacaktır) ile


b) Supermarketkibris.com internet sitesine, mobil siteye, mobil uygulamaya üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde "Üye" olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. Aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı internet sitesi, mobil site ve mobil uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için geçerli olup, Üye bu hususu işbu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.


2. Sözleşmenin Konusu:


İşbu Sözleşme Supermarketkibris.com internet sitesi, mobil sitesi, mobil uygulaması ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde Supermarketkibris.com tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, Üyeye özel ayrıcalıklardan Üyenin faydalanması hususlarını düzenlemektedir.


3. Sözleşmenin Hükümleri:


3.1. Supermarketkibris.com internet sitesinden, mobil sitesinden veya Supermarketkibris.com mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, Üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan Üyelerin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) kendilerinin rızaları ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca, daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, Üye profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Üye “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece Supermarketkibris.com bünyesinde kullanılmakta ve Supermarketkibris.com tarafından işlenmektedir. Supermarketkibris.com, Üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu Üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır.


Ayrıca, Supermarketkibris.com’ e ait olan Supermarketkibris.com internet ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. 


3.2. İşbu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Supermarketkibris.com aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Supermarketkibris.com tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Supermarketkibris.com, internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamasında yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.


3.3. Supermarketkibris.com, Supermarketkibris.com internet sitesini, mobil sitesini, mobil uygulama adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında Üye bilgilerini de yeni internet sitesine, mobil uygulamasına, mobil sitesine taşıma hakkına da sahiptir.


3.4. Supermarketkibris.com, internet sitesinde, mobil sitesinde, mobil uygulamasında vb. yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da Üye talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme ya da tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun Üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üyeye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, Supermarketkibris.com, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


3.5. İşbu Sözleşme, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak Supermarketkibris.com internet sitesinden, mobil siteden ve mobil uygulamadan sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.


3.6. Supermarketkibris.com, işbu Sözleşmenin imzasından sonra, Üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli Üyelikler ihdas edebilir (GOLD Üyelik, PLATİNYUM Üyelik ya da sair değişik adlar altında), işbu Sözleşme tarafı Üye’ ye verilmiş haklardan, Üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli ya da sair taahhütlere havi Üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. kişilere bu haklar Üye’ ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’ nin rızası olmaksızın Üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üye’ ye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak Üye, ücretli ya da sair taahhütleri vererek mevcut Üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özellikleri haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut Üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.


3.7. Üye, Supermarketkibris.com internet sitesine, mobil sitesine ve mobil uygulamasına Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Supermarketkibris.com' un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.8. Üye, Supermarketkibris.com internet sitesine, mobil sitesine ve mobil uygulamasına Üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’ nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Supermarketkibris.com'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Supermarketkibris.com'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3.9. Üye, Supermarketkibris.com internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında mevcut Üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’ yi bağlayacaktır.


3.10. Üye, Supermarketkibris.com internet sitesindeki, mobil sitedeki ve mobil uygulamadaki hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.11. Supermarketkibris.com internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Supermarketkibris.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Supermarketkibris.com'in Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.12. Supermarketkibris.com, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Supermarketkibris.com internet sitesindeki, mobil sitendeki ve mobil uygulamadaki hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Supermarketkibris.com' den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.13. Üye, diğer kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.


3.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Supermarketkibris.com'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Supermarketkibris.com'in Üye’ ye karşı Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.15. Supermarketkibris.com'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’ nin Üyeliğini silme, Üye’ ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Supermarketkibris.com'in hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.16. Supermarketkibris.com, Supermarketkibris.com internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Supermarketkibris.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Üye hiçbir şekilde internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan bilgilerin ve/veya hizmetlerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Supermarketkibris.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya hizmetleri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Supermarketkibris.com internet sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamasının ve buralardaki hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.


3.17. Bu Supermarketkibris.com internet sitesine, mobil sitesine ve mobil uygulamasına erişimden, buralarda yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Supermarketkibris.com, yönetim kurulu Üyeleri, yöneticileri, çalışanları, buralarda yer alan bilgileri ve/veya hizmetleri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.


3.18. Supermarketkibris.com internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan, bunları içeren tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurlar münhasıran Supermarketkibris.com mülkiyetinde olup, bu unsurlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez ve bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz. Supermarketkibris.com internet sitesinde, mobil sitesinde ve mobil uygulamasında adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 


3.19. Supermarketkibris.com tarafından Supermarketkibris.com internet sitesinin, mobil sitesinin ve mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.21. Supermarketkibris.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için bu hususa açıkça rıza göstermiş Üyelerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanabilir. Bu kapsamda Supermarketkibris.com, Üye’nin işbu hizmetleri alırken Supermarketkibris.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.22. Supermarketkibris.com, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek, Supermarketkibris.com’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Supermarketkibris.com’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda mevzuat hükümleri ile bağlı olmak şartıyla açıklayabilir.


3.23. Supermarketkibris.com internet sitesinin, mobil sitesinin ve mobil uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye Supermarketkibris.com internet sitesine, mobil sitesine ve mobil uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.24. Supermarketkibris.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Supermarketkibris.com sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.


3.25. Supermarketkibris.com, Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.26. Üye'nin kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri Supermarketkibris.com tarafından bilinmemekte olup ödeme altyapısı anlaşmalı olunan üçüncü firma tarafından sağlanmaktadır.


3.27. Üye sipariş verdiğinde sipariş tutarı Supermarketkibris.com tarafından tahsil edilmektedir. Üye geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için Müşteri Hizmetlerine ulaşarak siparişinin iptalini talep edebilir. Sipariş iptal talebi Supermarketkibris.com tarafından işleme alınarak incelenir. Talep onaylandığı durumda ücret iadesi ödeme yapılan kredi kartına otomatik olarak gerçekleştirilir.  


3.28. Üye’nin yaptığı ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


3.29. Cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde Supermarketkibris.com’e bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak Supermarketkibris.com siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Bu durumdan Supermarketkibris.com sorumlu tutulamaz.


3.30. Supermarketkibris.com, Üye’nin Supermarketkibris.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla muhatap olduğu kuryelerin davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz.


3.31. Taraflar, Supermarketkibris.com'e ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193' e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve işbu Sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.


4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:


İşbu Sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer.


İşbu Sözleşme, Üye’nin Üyeliğini iptal etmesi veya Supermarketkibris.com tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Supermarketkibris.com, Üye’nin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üye’nin Üyeliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. Anlaşmazlıkların Çözümü:


İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda GİRNE KAZA MAHKEMESİ ve İcra Daireleri yetkilidir.6. Yürürlük:


Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup ayrıca Üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.ÜYE                                                     


Onay

Loading